7.9.06

به یاد آوریم و دیگر نخندیم


به یاد آوریم و دیگر نخندیم
نه... من دیگر نمی خندم
نه من دیگر بروی ناکسان هرگز نمی خندم
گر پیمان عشق جاودانی
با شما معروفه های پست هر جایی نمی بندم
شما کاینسان در این پهنای محنت گستر ظلمت
ز قلب آسمان جهل و نادانی
به دریا و به صحرای امید و عشق بی پایان این ملت
تگر ذلت و فقر و پریشانی و موهومات می بارید
شما ،‌کاندر چمن زار بدون آب این دوران توفانی
بفرمان خدایان طلا ،‌ تخم فساد و یأس می کارید ؟
شما ، رقاصه های بی سر و بی پا
که با ساز هوس پرداز و افسونساز بیگانه
چنین سرمست و بی قید و سراپا زیور و نعمت
به بام کلبه ی فقر و بروی لاشه ی صد پاره ی زحمت
سحر تا شام می رقصید
قسم : بر آتش عصیان ایمانی
که سوزانده است تخم یأس را در عمق قلب آرزومندم
که من هرگز ، بروی چون شما معروفه های پست هر جایی نمی خندم
پای می کوبید و می رقصید
لیکن من ... به چشم خویش می بینم که می لرزید
ومی بینم که می لرزید ومیترسید
از فریاد ظلمت کوب و بیداد افکن مردم
که در عمق سکوت این شب پر اضطراب و ساکت و فانی
خبر ها دارد از فردای شورانگیز انسانی
و من ... هر چند مثل سایر رزمندگان راه آزادی
کنون خاموش ،‌در بندم
ولی هرگز بروی چون شما غارتگران فکر انسانی نیم خندم
کارو

فیض مهدوی هم به اکبر محمدی پیوست


فیض مهدوی هم رفت و با رفتن خود از میان این انسانهای خود پرست و بت پرست برگ دیگری را از دفتر مبارزات سیاسی مردم ایران رقم زد

همین چند روز هفته قبل بود که یادمان اکبر محمدی در همین شهر تورنتو برگزار شد و مراسمی به کوشش آزادیخواهان و آزاد اندیشان بر پا گشت ولی افسوس و صد افسوس که قرعه مرگ اینبار به نام فیض مهدوی رقم خورد و او هم به هزاران جان باخته را آزادی ایران زمین پیوست

حالا چه باید کرد آیا باید باز هم نظاره گر بود یا میدان ملستمن 50 نفری جمع شویم و

... بعد

هنوز هم اکبر محمدی ها وفیض مهدوی های بسیاری در زندانند که رها شدنشان از چنگال تارک دلان سیه رو به همت شما هموطن آزاداندیش نیاز دارد

یادشان گرامی و راهشان پر رهرو باد

تا بعد

آدرس بلاگ در بلاگ اسکای

www.pilehvar.blogsky.com