7.9.06

فیض مهدوی هم به اکبر محمدی پیوست


فیض مهدوی هم رفت و با رفتن خود از میان این انسانهای خود پرست و بت پرست برگ دیگری را از دفتر مبارزات سیاسی مردم ایران رقم زد

همین چند روز هفته قبل بود که یادمان اکبر محمدی در همین شهر تورنتو برگزار شد و مراسمی به کوشش آزادیخواهان و آزاد اندیشان بر پا گشت ولی افسوس و صد افسوس که قرعه مرگ اینبار به نام فیض مهدوی رقم خورد و او هم به هزاران جان باخته را آزادی ایران زمین پیوست

حالا چه باید کرد آیا باید باز هم نظاره گر بود یا میدان ملستمن 50 نفری جمع شویم و

... بعد

هنوز هم اکبر محمدی ها وفیض مهدوی های بسیاری در زندانند که رها شدنشان از چنگال تارک دلان سیه رو به همت شما هموطن آزاداندیش نیاز دارد

یادشان گرامی و راهشان پر رهرو باد

تا بعد

آدرس بلاگ در بلاگ اسکای

www.pilehvar.blogsky.com

No comments: