7.3.07

دوستان، آزادیخواهان، سازمانها و نهادهای سیاسی، فرهنگی و حقوق بشری!

دوستان، آزادیخواهان، سازمان‌ها و نهادهای سیاسی، فرهنگی و حقوق‌بشری!
جان یک زندانی سیاسی(سابق) در کشور ترکیه در خطر است...

صفر کاوه شیجانی در اوایل دهه‌ی شصت به اتهام هواداری از سازمان «راه کارگر» دستگیر و پس از هفت سال در بیست و نه بهمن سال شصت و هفت با سپردن وثیقه‌ی سنگین از زندان آزاد می‌شود. او مثل هر زندانی سیاسی دیگر ممنوع‌الخروج شده و تا چند سال پس از آزادی مجبور است با مراجعه به اطلاعات سپاه حضور خود در حوزه‌ی استان گیلان را گزارش دهد.

تا اینکه چند سال بعد، کشف گور دسته‌جمعی در حوالی پادگان منجیل(احتمالاً اجساد زندانیان سیاسی تیرباران‌شده) به دستگیری تعدادی، از جمله، محمد رضایی و فراری شدن صفر کاوه شیجانی از ایران منجر می‌شود. صفر کاوه شیجانی به کمک قاچاقچی از ایران خارج و به شهر وان ترکیه می‌گریزد. در این شهر با اطلاعات متناقضی که در اختیار وی قرار می‌دهند، ایشان را از دادن اطلاعات درست از گذشته‌ی سیاسی‌اش برحذر می‌دارند. توجیه این توصیه‌ی خیرخواه‌هانه! «ارتباط بخشی از پلیس امنیتی ترکیه با وزارت اطلاعات ایران» است و اینکه «فعالین سیاسی ایرانی در این شهر هرازگاه ربوده شده و یا به ایران دیپورت می‌شوند» بوده است.
به هر روی، در حال حاضر صفر کاوه شیجانی بیش از بیست‌وهشت ماه است که در شرایط روحی و جسمی نامساعدی در کشور ترکیه به سر می‌برد. ایشان با داشتن بیماری آسم پیشرفته مجبور است با حداقل دستمزد ماشین‌شویی کند تا از این راه زنده‌گی خود را تأمین نماید.
حمایت شما دوستان شاید بتواند زندانی سیاسی دیگری را از زندان ترکیه نجات دهد.

لازم به توضیح است که با بیرونی شدن این نوشته خطر شناسایی، ربوده شدن و یا دیپورت صفر کاوه شیجانی به ایران بیش از هر زمان دیگر محتمل است.
متن این فراخوان به همراه لیست حمایت‌کننده‌گان تا حداکثر یک‌هفته به UN ترکیه فرستاده خواهد شد.جمعی از فعالین سیاسی مستقل ایرانی- مقیم اروپادوشنبه پنج مارس ۲۰۰۷

No comments: