14.12.08

هیئت نظارت دانشگاه آزاد کرج مجوز مناظره میان زیدآبادی و تاجزاده را لغو کرد

هیئت نظارت دانشگاه آزاد کرج مجوز مناظره میان زیدآبادی و تاجزاده را لغو کرد
خبرنامه بوعلی سینا: پس از لغو چندین باره مجوزهای صادره توسط هیئت نظارتدانشگاه آزاد برای مراسم گرامیداشت روز دانشجوی انجمن اسلامی دانشجویاندانشگاه آزاد کرج، در واپسین دقایق مانده به برگزاری مراسم مجوز مناظرهمیان زیدآبادی و تاجزاده نیز لغو شد.
به گزارش خبرنگار خبرنامه بوعلی سینا از کرج، براساس دستورات رسیده ازهیئت نظارت دانشگاه آزاد زید آبادی دبیر کل سازمان دانش آموختگان ایراناسلامی (ادوار تحکیم وحدت) مجوز حضور در این مراسم را نخواهد داشت.
این مراسم با حضور تاج زاده و اعظم طالقانی توسط انجمن اسلامی دانشجویی دانشگاه آزاد واحد کرج برگزار می شود

No comments: