20.2.09

*** اطلاعيه مهم ***

***اطلاعيه مهم ***
یاران و عزیزان ایمانی و مدافعین حقوق بشر؛ در پی حملات گستردۀ نیروهای امنیتی - انتظامی و بسیج طی سه سال گذشته به حسینیه ها و اماکن عبادی برادران شیعۀ مکتب درویشی علی الخصوص در راستای تنش ها و خرابی های صورت گرفته و تضییع حقوق بشر در چند روز گذشته و تجاوزات دستگاههای سرکوب و گارد ویژه به مزار و اماکن متبرکۀ بزرگان عرفان و تصوف و میراث فرهنگی میهن عزیزمان ایران، اجتماعی مسالمت آمیز روز شنبه ٣ اسفند ماه ساعت ۱۱مقابل مجلس شورای اسلامی واقع در میدان بهارستان – تهران برگزار می شود. از علاقه مندان تقاضا می شود حضور بهم رسانده و به اطلاع دوستان و عزیزان
نیز برسانند.
به امید دیدار

No comments: