5.2.07

به نام آزادی

به نام آزادی

بنا بر گزارش رسیده از پیرانشهر آقای هیمن رمضانی 16 ساله توسط مامورین وزارت اطلاعات در پیرانشهر دستگیر و مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته است .

آقای رمضانی به دلیل روشن کردن آتش در تاریخ 2 بهمن ماه سال 85 از سوی مامورین امنیتی دستگیر می شود و سپس با ضرب و شتم از وی اعترافات کتبی دریافت می کنند که با احزاب سیاسی کردستان همکاری کرده است . وی پس از ضرب و شتم به مدت 3 روز در بازداشت مامورین وزارت اطلاعات پیرانشهر بوده است و سپس به اداره اطلاعات ارومیه منتقل می شود. بنا بر گفته این کودک 16 ساله وی در حین بازی با دوستانش به دلیل نا مشخص بازداشت و مورد ضرب و شتم قرار گرفته است .

گزارش دیگری حاکیست جوانی به نام علی حیدر زاده از ملکان ( آذربایجان شرقی ) در تاریخ 8/11/85 توسط مامورین انتظامی در ملع عام 84 ضربه شلاق را متحمل شده است . وی به جرم استفاده از مشروبات الکلی حکم غیر انسانی شلاق در ملع عام را از سوی دادگاه های اسلامی دریافت کرده بود.

فعالان حقوق بشر در ایران تهدید و شکنجه کودکان توسط مامورین وزارت اطلاعات را محکوم می کند و خواهان اقدامات موثر سازمان های حقوق بشری برای جلوگیری از افزایش بازداشت های غیر قانونی ، ضرب و شتم و تهدید شهروندان می باشد.
Human Rights Activists in Iran
Hra.Iran@Gmail.Com
www.Iran-Hra.blogfa.com
Tel: 0031620720193

No comments: