9.10.09

خبرهای رسیده از زندان اوین حاکی است، مجید زمانی از اعضای ستاد قیطریه مهندس میرحسین موسوی که در روزهای ابتدایی تیرماه بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین ا


خبرهای رسیده از زندان اوین حاکی است، مجید زمانی از اعضای ستاد قیطریه مهندس میرحسین موسوی که در روزهای ابتدایی تیرماه بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین انتقال یافته بود، به شدت جهت انجام اعترافات تلویزیونی تحت فشار قرار دارد. گفته می شود از آنجا که مجید زمانی بخشی از تحصیلات خود را در کشور آمریکا به پایان رسانده است، وزارت اطلاعات قصد دارد تا وی را وادار نماید به اتهام “جاسوسی برای آمریکا” اعتراف نماید.
براساس اخبار رسیده، از مجید زمانی تاکنون دو بار اعتراف تلویزیونی گرفته شده است، با این حال در روزهای گذشته دور جدیدی از فشارها بر این فعال سیاسی آغاز شده است. مأموران اصرار دارند تا وی اعتراف نماید در ” مدت حضور در کشور آمریکا جهت انجام انقلاب مخملین آموزش دیده است”
دامنه این فشارها به نحوی است که وی پس از سپری شدن ۱۰۰ روز از زمان بازداشتش، به سلول انفرادی منتقل شده است.
مجید زمانی دانش آموخته مهندسی برق و کامپیوتر در دانشکده فنی دانشگاه تهران، کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی (MBA) از دانشگاه ایلینویز شیکاگو، و کارشناس ارشد مدیریت دولتی (MPA) از دانشگاه کلمبیا نیویورک یکی از معتبرترین دانشگاههای دنیا است. او قبل از سفر به خارج از کشور به منظور ادامه تحصیل، سابقه مدیریت بخش ریاضی مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات و همچنین همکاری با مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی را در کارنامه دارد.
پس از فراغت از تحصیل در آمریکا، او به عنوان کارشناس ارشد اقتصادی خاورمیانه در بانک جهانی مشغول به کار شد.

No comments: