27.7.07

انتقال 6 زندانی سیاسی از بند 209 به بند 350


در پی بازداشت های گسترده صورت گرفته در طی هفته های اخیر و عدم وجود فضای کافی برای نگهداری
افراد بازداشتی در بند 209، 6 تن از زندانیان سیاسی به بند 350 زندان اوین انتقال یافته اند.
اسامی این افراد به شرح زیر است:
دکتر ابراهیم افشار، که به اتهام "جاسوسی هسته ای" از سوی شعبه 6 دادگاه انقلاب به 5 سال حبس محکوم شده است. وی به مدت 11 ماه در بند 209 به سر برد.
محمد حسن فلاحیه، خبرنگار شبکه العالم به اتهام " ارتباط با خلف عرب" از سوی شعبه 6 دادگاه انقلاب به 3 سال حبس محکوم گردید. وی به مدت 8 ماه در بند 209 نگهداری شد.
عباس جبلی به اتهام " جاسوسی برای عراق" از سوی شعبه 6 دادگاه انقلاب به 4 سال حبس محکوم گردیده است. وی که ساکن سوئد می باشد در پی مراجعت به ایران بازداشت و به مدت 7 ماه در بند 209 نگهداری شد.
علی فرحبخش، روزنامه نگار زندانی به اتهام "ارتباط با بیگانگان" از سوی شعبه 6 دادگاه انقلاب به 3 سال حبس محکوم شده است. وی نیز به مدت 8 ماه در بند 209 نگهداری شد.
گفتنی است دو زندانی سیاسی دیگر ازاعضای سازمان مجاهدین خلق می باشند.
همچنین خبرهای رسیده حاکی است، تعدادی از افراد بازداشت شده در زمینه پرونده شهرام جزایری نیز به دلیل کمبود مکان به بند 241 زندان اوین انتقال یافته اند.
هم اکنون 15 تن از دانشجویان عضو دفتر تحکیم وحدت و سازمان دانش آموختگان، به همراه تعداد زیادی از فعالین سیاسی- حقوق بشری در بند 209 نگهداری می شوند
.
کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بش

No comments: