10.7.07
انتقال بازداشت شدگان دفتر تحکیم و سازمان ادوار به بند 209 زندان
بنا بر گزارش رسیده، اعضای شورای مرکزی دفتر تحیکم وحدت و سازمان دانش آموختگان (ادوار تحکیم) ساعتی

پیش به زندان اوین منتقل شده اند. محمد هاشمی ، بهاره هدایت ، علی نیکونسبتی ، حنیف یزدانی ، مهدی عربشاهی و علی وفقی اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که صبح امروز در پی تحصن در برابر درب دانشگاه امیرکبیر بازداشت شدند، ابتدا به کلانتری 103 و پس از ساعاتی به زندان اوین انتقال یافته اند.
بهرام فیاضی، مجتبی بیات، مرتضی اصلاح چی، حبیب حاج حیدری،مسعود حبیبی،سعید حسین نیا،عبدالله مومنی و عزت قلندری، آرش خاندل، اشکان غیاسوند و محمدحسین مهرزاد افراد بازداشت شده در دفتر سازمان ادوارتحکیم نیز پس از بازداشت ابتدا به مقر پلیس امنیت در میدان سپاه (عشرت آباد) و سپس به زندان اوین منتقل شده اند.
مادر محمد هاشمی، دبیر تشکیلات تحکیم وحدت که به دلیل پیگیری وضعیت فرزندش پس از بازداشت وی در بامداد امروز، در محل ادوار حضور داشت از سوی مأموران حاضر در محل بازداشت و پس از چند ساعت آزاد شده است.
کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر

No comments: