23.11.07

آیااحمدی نژاد از ضعف دولت کانادا در حمایت از کانادائی ها سو استفاده خواهد کرد؟1

آیااحمدی نژاد از ضعف دولت کانادا در حمایت از کانادائی ها سو استفاده خواهد کرد؟1
سعید سلطانپور
اگر می خواهید بدانید کانادا چقدر نفوذ و اعتبار بین المللی دارد هیچ نیازی نیست که به سراسر دنیا سفر کنید و یا گزارشات محرمانه و با علنی موسسات مطالعاتی را بخوانید کافی است نگاهی به داستان درد آورچند کانادائی در زندان دیگر کشورها را بدانید تا متوجه این حقیقت تلخ شوید که متاسفانه کانادا در بین بسیاری از دولتها ( نه ملتها ) وزنه ای به حساب نمی آید و دولت هارپر را جدی نمی گیرند.از "ویلیام سمسون "2 که در سال 2001 تا 2003 د رعربستان سعودی زیر اعدام قرار داشت تا مشارکت آر.سی. ام.پی در دستگیری و استرداد "ماهر اهرار" کانادائی سوری تبار به اتها م تروریستی به سوریه در سال 2005. از قتل زهرا کاظمی در زندان اوین در سال2003 باتهام جاسوسی و حکم اعدام حسین جلیل3 به اتهام جدائی طلبی در چین که به حبس ابد تقلیل یافته است 3. این تنها گوشه ای از واقعیت است. جدید ترین آن مربوط به یک ایرانی کانادائی در کوبا می باشد گه ماههاست بلاتکلیف در زندان بسر می برد.. صبری رفیع پور در 15 دسامبر 2006 باتهام رشوه دادن به ماموران کوبا در خانه اش در کوبا دستگیر شد ه است . وی مدت 3 ماه در زندان انفرادی زیر شکنجه های روانی و فیزیکی قرار داشته است . نسرین باقریان همسر" رفیع پور" می گوید " آنها وی رابا یک شورت در یک سلول انفرادی انداختند که زندانی را یاد زندان " پاپیون " می اندازد. آنها در یک مرحله به مدت 6 روز از دادن آب به وی خوداری می کنند . همچنین چندین بار سر وی را به در آهنی می زنند تا از وی اعتراف بگیرند.
"تقاضا از نخست وزیر کاناداتقاضا از رهبر حزب ان.دی. پی
تقاضا از رهبر حزب لیبرال تعویض سفرای ایران و کانادا ؛
زهرا کاظمی و ارتباط کوبائی بازنگری درسیاست خارجی کانادا
full text in Persian

No comments: