8.12.04

گفتگوی رامش با بهزاد پيله ور: وضعيت کنونی سرکوب جوانان و دانشجويان در ايران

گفتگوی رامش با بهزاد پيله ور: وضعيت کنونی سرکوب جوانان و دانشجويان در ايران
گفتگوی رامش با بهزاد پيله ور: وضعيت کنونی سرکوب جوانان و دانشجويان در ايران 04 Dec 2004, 23:51
گفتگوی رامش با بهزاد پيله ور[ذخيره فايل صوتی] (RealAudio) MyLinkFormat = -->گفتگوی رامش با بهزاد پيله ور[فايل صوتی] (RealAudio) MyLinkFormat = -->بخش دوم، پرسش روز[ذخيره فايل صوتی] (RealAudio) MyLinkFormat = -->بخش دوم، پرسش روز[فايل صوتی] (RealAudio)
برنامه گفت و گوی شنبه شب اين بار ـ ۴ اُم ماه دسامبر از ساعت ۱ و ۱۳ دقيقه تا ۲ بعدازظهر به وقت واشنگتن ‏و بعد هم از ساعت ۲ و ۲۷ دقيقه تا ۳ بعد از ظهر واشنگتن، صحبت مستقيم و زنده رامش از صدای آمريکا بود ‏با آقای بهزاد پيله ور، سخنگوی شورای ملّی آزاديخواهان در خارج از کشور، که ساکن شهر آنکارا در ترکيه ‏است‎. ‎ موضوعهای صحبت وضعيت زندانيان جوان سياسی در ايران ِ تحت رژيم اسلامی و وضعيت پناهندگان ايرانی در ‏خاک ترکيه بود‎. ‎ شنوندگان از ايران و نيز اُستراليا و اروپا تلفن کرده و به اظهارنظر پرداختند‎.‎ در گفت و گوی تلفنی نيم ساعت آخر از ۲ و ۲۷ دقيقه تا ۳ بعد از ظهر واشنگتن( نيز
شنوندگان پيرامون پرسش ‏روز با ما تماس گرفتند‎
TEL
00905552867831

No comments: