10.1.07

اطلاعيه مطبوعاتي

اطلاعيه مطبوعاتي

حکم اعدام نازنين فاتحي بايد فورا ملغي شود!

نازنين از زندان به همه کسانيکه براي نجات جان او تلاش ميکنند٬ درود مي فرستد و خواهان لغو حکم اعدام خود است.
روزهاي سختي را پشت سر ميگذارم. من از اعدام ميترسم٬ شبها خواب ندارم٬ ميخواهم به خانه خودمان بروم٬ ميخواهم مادرم را بغل کنم!

دادگاه نهايي نازنين فاتحي چهارشنبه ١۰ ژانويه ساعت ده و نيم صبح
محل دادگاه : بالاتر از ميدان ارک٬ جنب دادگاه تجديد نظر استان تهران ٬
دادگاه کيفري استان شعبه ۷۴

کميته بين المللي عليه اعدام از همگان ميخواهد که در چهل وهشت ساعت آينده٬ بهر طريق ممکن به حکم اعدام نازنين اعتراض کرده و کاري کنند که نازنين جوان از زندان رهايي يابد.
ما نبايد بگذاريم که حکومت اسلامي با طولاني کردن پروسه رسيدگي به پرونده و وقت خريدن براي خود٬ همانند کبرا رحمانپور و دهها نفر ديگر محکوم به اعدام٬ نازنين را چند سال ديگر در بلاتکليفي نگه داشته و کابوس مرگ و طناب دار را بر بالاي سر او نگه دارد.
دادگاه نهايي تصميم گيري در مورد نازنين را وادار کنيد تا حکم اعدام او را لغو کرده و حکم آزادي نازنين را بدهد. در دادگاه نازنين فاتحي حضور يابيد و خواهان آزادي او شويد.
ميليونها نفر در سراسر جهان ٬ نگران جان و امنيت نازنين هستند. ميليونها نفر خواهان آزادي نازنين هستند. ميليونها نفر با ديدن فيلم دو نازنين٬ براي نازنين فاتحي اشک ريختند واعدام کودکان و نوجوانان را بشدت محکوم کردند.
ما بهمراه اين ميليونها نفر٬ اعدام کودکان و نوجوانان و اعدام يا قتل عمد دولتي در ايران را بشدت محکوم کرده و خواهان لغو حکم اعدام نازنين هستيم.

کميته بين المللي عليه اعدام
۸ ژانويه ٢۰۰۷
www.adpi.net
www.minahadi.com
00491775692413

No comments: