10.1.07

قربانی یک تجاوز بخش اول

قربانی یک متجاوز
محکم و بی پرده و صریح عنوان میکنم که از زمان پیدایش بشر این انسان دو پای چموش میلیونها بار در مقام قربانی یک تجاوز و یا یک متجاوز قرار گرفته است و داستان همچنان ادامه دارد

انواع تجاوز
حمله به اموال و دارائیهای یک فرد مظلوم و ضعیف به منظور تصرف آن
حمله نظامی یک کشور به کشوری دیگر جهت تصرف و الحاق آن کشور به خاک خود و بهره برداری از منابع انسانی و طبیعی آن کشور
جمع آوری اطلاعاتی در امور زندگی شخصی انسانی برای سوءاستفاده های سیاسی و یا اجتماعی (ورود به حریم شخصی یک انسان زنده و یا مرده به عنوان یک دوست و به دست آوردن اطلاعات خصوصی طرف مقابل برای گرفتن حق السکوت یا...)
برقرای رابطه جنسی بدون تمایل طرف مقابل(چه زن و چه مرد) یا سوءاستفاده از کم بودن سن طرف مقابل
سرمایه داری در خدمت متجاوز
میلیاردها دلار سالانه صرف تولید خرید و یا فروش سلاح در جهان میشود که این دادو ستد در جهان به بزرگترین و پولساز ترین نوع تجارت جهانی تبدیل گردیده است است
دلیل خرید سلاح توسط دولتها را میتوان ترس از مورد تجاوز قرار گرفتن و یا تصمیم به تجاوز به حریم یک کشور دیگر عنوان کرد پس به عبارت دیگر همواره صاحبان بزرگترین کمپانیهای فروش سلاح باید برای حفظ منافع خود ورشد هرچه بیشتر سرمایه خویش تحرکاتی را در میان اقوام و دولتهای مختلف به وجود آورده تا بلکه بتوانند درهمراهی متجاوز بازار فروشی هم در کشور و یا منطقه قربانی برای خود بیابند که در این بین گوشت قربانی مردم هر دو جامعه هستند که فدای فزونی سرمایه سرمایه داران میشوند
هیچگاه خاطره درد ناک جنگ ایران و عراق را فراموش نخواهم کرد ما کودکان ایرانی و عراقی مفهوم تباهی و نابودی وفشار اقتصادی ناشی از جنگ را در تمامی زمینه ها احساس میکردیم معنای از دست دادن ترس از موشک که هر لحظه ممکن بود به سقف خانه اصابت کند و تمام اعضای خانواده را به کام مرگ بکشاند
اکنون بانیان جنگ(صدام و خمینی )هردو از بین رفته اند ولی مسلما صنعت تولید و فروش سلاح نه تنها از بین نرفته که به نسبت گذشته پیش رفت غیر قابل تصوری را هم داشته است و همه روزه به دنبال بازار جدید و داغتری برای فروش میگردد
تجاوز با موکراسی
بعضی وقتها هم تجاوز به نام آغازی برای شروع دموکراسی در کشور صورت میگیرد وتنها دلیل آن بهره برداری از منابع طبیعی و انسانی در کشور قربانیست و مردم یک کشور قربانی دولتهای استعمار گر قرار میگیرند و از حق طبیعی آزادی محروم میگردند که طی قرون متمادی این سیاست بسیاری از به ظاهر ابر قدرتهای جهان بوده و هست که یکی از بزرگترین کشورهای تولید سلاح" آمریکا" رامیتوان نام برد و نوع نوین استعمار به بهانه ایجاد دموکراسی را در عراق و افغانستان به وضوح میتوان مشاهده کرد" آمار سربازان کشته شده آمریکائی در جنگ از مرز 3000 نفر و مجروحین بالای 22000 نفر تنها در طول سه سال از شروع جنگ همچنان که تاکنون بیش250000 از کشته و زخمی ارمغان دموکراسی برای مردم عراق بوده است"
جای تاسف است که "ملتی دموکراسی را در غالب موشکهای عموسام جستجو کند"
(البته کمک به وخامت اوضاع در یک کشور بحران زده برای ایجاد تفرقه به منظور بهره برداریهای سیاسی و یا اجتماعی کمتر ازعملی که یک متجاوزانجام میدهد نیست)

در نوع دیگر مردم قربانی تجاوزات دولت حاکم میشوند
در اغلب دولتهای مستبد خودکامه از دیرباز رسم بوده که بنا به سلیقه و نوع نگرش دولت حاکم برای زندگی شخصی و خصوصی مردم جامعه تصمیم گیری میشود همچون نوع دیکته شده پوشش روابط اجتماعی ویا اندیشه سیاسی و ..
دولت حاکمه هر نوع تمرد از قوانین دولتی در این خصوص را به شدت سرکوب خواهد کرد که این مسئله به رشد فرهنگی به نام تجاوز در جامعه کمک میکند و خود به عنوان ابزاری در دست متجاوزین برای سرکوب نگرش مخالف قرار میگیرد
چنانکه در اغلب کشورهای دارای حکومت عقب مانده و مرتجع دولت حاکم به استفاده از نیرویی به ظاهر مردمی برای سرکوب مخالفان حکومت استفاده میکند و همواره بر ازدیاد افراد حاضر در چنین نیرویی پافشاری دارد
در بخش 22 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی در حمایت از نیروهای مردمی آمده:
ماده 175- به‌منظور تحقق آرمانهاي حضرت امام خميني (ره) و رهنمودهاي مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا پيرامون ارتش بيست ميليوني و ايجاد بستر مناسب جهت مشاركت نوجوانان و جوانان در امور اجتماعي، فرهنگي، دفاعي و اشاعه تفكر بسيجي و مردمي كردن امنيت و دفاع از طريق تقويت كمي و كيفي بسيج مستضفين:
الف ـ هزينه‌هايي كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي صرف تقويت و توسعه پاسگاههاي نيروي انتظامي و رده‌هاي مقاومت ارتش بيست ميليوني به‌ويژه احداث و تكميل پايگاههاي مقاومت بسيج مي‌شوند، به‌عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي‌شوند. آيين‌نامه اجرايي اين بند توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ب ـ دولت موظف است يك درصد (1%) از سود ناخالص كليه شركتهاي دولتي و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مانند شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، شركت مخابرات ايران و شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران را جهت توسعه بسيج، پس از واريز به خزانه براساس رديف خاص كه ميزان آن همه ساله در بودجه كل كشور منظور خواهد شد به نيروي مقاومت بسيج پرداخت نمايد. تاسي درصد (30%) از درآمدهاي حاصل از اجراي اين بند صرف توسعه رده‌هاي مقاومت آن دستگاه و مابقي به صورت متمركز در اختيار نيروي مقاومت بسيج قرار مي‌گيرد تا در جهت تعادل در ساير مناطق كشور هزينه شود.
ج ـ دولت موظف است به‌منظور تحقق پنجاه درصد (50%) طرح جامع ارتش بيست ميليوني كه به تصويب مقام معظم فرماندهي كل قوا رسيده است، امكانات و تجهيزات مربوط را در برنامه سوم پيش‌بيني نمايد.
د ـ ادارات و كارخانجات موظفند امكانات، تجهيزات و اعتبارات لازم براي فعاليت‌هاي جاري رده‌هاي مقاومت بسيج مربوط به خود را تأمين نمايند.
هـ ـ در برنامه پنج ساله رده‌هاي مقاومت بسيج و كانونهاي فرهنگي ورزشي بسيج در ساختمان‌هاي جديدالاحداث از پرداخت حق انشعاب آب، برق، گاز و يك خط تلفن مورد نياز معاف مي‌باشند.
که بر هیچکس پوشیده نمانده که هدف اصلی از حمایت مستقیم دولت از چنین نیروهائی صرفا به منظور ایجاد چند دستگی در جامعه و سر کوب نگرش مخالف با دولت حاکم بوده وهست

No comments: