1.10.07

فشار بر فعالان حقوق بشر را متوقف کنید


با گذشت 3 هفته از بازداشت سپیده پورآقایی، وی تنها یک بار توانسته است با منزل ارتباط تلفنی برقرار کند.
این فعال حقوق بشر که روز یکشنبه 18 شهریورماه درمنزلش در کرج بازداشت شد، در تماس خود اعلام کرد که " در بند 209 زندان اوین و در سلول انفرادی به سر می برد."
درحالی که مطابق با اعلامیه حقوق شهروندی ، "نگهداری متهم در سلول انفرادی و قطع ارتباط وی با دنیای خارج از زندان می تواند از مصادیق فشارهای روحی و روانی تلقی شده و در نتیجه غیرقانونی است"، این فعال حقوق بشر کماکان درشرایط بلاتکلیفی و در سلول انفرادی نگهداری می شود.
پورآقایی که از داوطلبان جمع آوری امضا برای کمپین یک میلیون امضا و عضو کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر می باشد، اعلام کرده است که هنوز در مرحله بازجویی و تحقیقات قرار دارد.
بازداشت پورآقایی درحالی صورت می گیرد که در طی ماههای اخیر فشار بر فعالان حقوق بشر در ایران افزایش یافته است و نهادهای امنیتی تلاش دارند با نسبت دادن اتهامات بی اساس به این افراد، زمینه پرونده سازی و محکومیت آنان در در دادگاه را فراهم آورند.
محمدصدیق کبودوند، رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و از فعالان شناخته شده حقوق بشر که در تیرماه بازداشت شد، همچنان در بند 209 نگهداری می شود و تاکنون دستگاه قضایی اتهامات وی را عنوان نکرده است.
کیوان رفیعی (فعال حقوق بشر) نیز بیش از یکسال است که در شرایط بلاتکلیفی در زندان به سر می برد و تاکنون دادگاه رسیدگی به اتهامات وی، تشکیل نشده است.
بیم آن می رود که در پی بی توجهی سازمان های بین المللی و عدم حمایت قاطع از فعالان حقوق بشر، شاهد اعمال فشارهای بیشتر بر فعالین این عرصه باشیم.
در هفته گذشته نیروهای اطلاعات با احضار دو فعال حقوق بشر، آنها را تهدید نمودند که در صورت ادامه فعالیت هایشان، بازداشت خواهند شد.
این برخوردها در شرایطی انجام می شود که فعالیت تشکل های مستقل حقوق بشری در چارچوب اصول پذیرفته شده بین المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده که حکومت جمهوری اسلامی از اولین امضا کنندگان آن به شمار می آید.
کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر نگرانی عمیق خود را نسبت به ادامه روند بازداشت فعالان حقوق بشر اعلام داشته و خواهان توجه جدی سازمان ها و نهادهای مدافع حقوق بشر در این زمینه است.
این کمیته همچنین ادامه بازداشت سپیده پورآقایی را محکوم کرده و خواستار آزادی هر چه سریعتر وی می باشد.
کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر

No comments: