4.10.07

سهیل آصفی آزاد می شود

سهیل آصفی آزاد می شود
خبرنامه گویا : بر اساس گزارش رسیده سهیل آصفی بزودی آزاد خواهد شد. برای آزادی وی درخواست یک وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی شده که ظاهرا به محض تهیه آن امکان آزادی وی فراهم خواهد شد.
بر اساس همین گزارش وی پس از تحمل ۵۳ روز سلول انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین و ۱۱ روز در بند عمومی ۸ اوین، قرار است روز شنبه ۱۴ مهر از زندان آزاد شود.

No comments: