9.10.07

دانشجویان تعلیقی دانشگاه علامه طباطبایی تحصن کردند


منابع دانشجویی سلام دمکرات از دانشگاه علامه، دانشکده علوم اجتماعی گزارش می دهند که 5 تن از تعلیقی های این دانشگاه هم اکنون در مقابل در ورودی این دانشگاه متحصن گشته اند. این دانشجویان عبارتند از: عسل اخوان، سلیمان محمدی، امیر یعقوبعلی، صادق شجاعی، و شیما فرزاد منش. این دانشجویان اعلام کرده اند که تحصن ایشان کاملاً مسالمت آمیز بوده و به هیچ عنوان قصد ایجاد درگیری با نیروهای حکومتی را ندارند.
این دانشجویان با خود پلاکاردهایی را حمل کرده که بر روی آنها نوشته شده است: "در آزادترین کشور دنیا ما را به دانشگاه راه نمی دهند"، "ممنوع الورود بودن به دانشگاه مرگ آزادی است"، "دانشگاه خانه ماست، چرا پشت در میمانیم"، "چه کسی پاسخگوی عملکرد غیرقانونی مدیریت دانشگاه است؟"، "گناه ما بیداری است"،"محکومیم به تعلیق" و"ای کاش من هم دانشجوی دانشگاه کلمبیا بودم"! این صحنه عابران را کنجکاو کرده است و گفته می شود رفته رفته توده ای از جمعیت در حال شکلگیری است.
این منابع جو حاکم بر محل تحصن دانشجویان را امنیتی گزارش داده و گفته می شود حدود 50 تا 70 تن از دیگر دانشجویان نیز به خارج از دانشگاه آمده و در کنار ایشان قرار گرفته اند.
منابع سلام دمکرات از دیگر دانشکده های این دانشگاه نیز خبر از تحصن دانشجویان تعلیقی این دانشگاه داده و گفته می شود که در دانشکده ی اقتصاد نیروهای انتظامی به دانشجویان متحصن تذکر داده اند که تحصن خود را به داخل دانشکده منتقل کنند. در این زمان دانشجویان متحصن با تمسخر پاسخ می دهند که به علت عدم اجازه ورود به دانشکده است که ایشان متحصن گشته اند.

No comments: