8.3.09

انتقال پیکر زنداه یاد ساران به کرج و ممانعت ازمراسم خاکسپاری توسط وزارت اطلاعات

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
بنابه گزارشات رسید از شهریار کرج، وزارت اطلاعات جسد آقای ساران را مخفیانه از شهریار به بهشت سکینه کرج منتقل کرده است و از اجرای مراسم تدفین تا این لحظه جلوگیری می کند.صبح امروز 18 اسفند ماه مامورین وزارت اطلاعات جسد زنده یاد امیر حسین ساران را از شهریار بطور مخفیانه به بهشت سکینه کرج منتقل کردند. خانواده اقای ساران پس از مدتها تلاش متوجه شدند که پیکر زنده یاد ساران به کرج منتقل شده است.مامورین وزارت اطلاعات به خانواده آقای ساران گفته اند که تحت نظارت خودمان و جائی که ما می گوییم باید دفن شود ولی تا این لحظه از دادن جواب مشخص به این خانواده غم زده و سرافراز خوداری می کنند.. مامورین وزارت اطلاعات همچنین خانواده آقای ساران را تهدید کردند که در صورت حضور دوستان وآشنایان آقای ساران در مراسم تشیع و تدفین از این مراسم جلوگیری خواهند کرد.در حال حاضر فقط تعداد بسیار معدودی از خانواده از محل پیکر اطلاع یافتند وسایر اعضای خانواده هنوز از محل بودن پیکر آقای ساران بی خبر هستند.خانواده آقای ساران در شرایط بسیار سخت عاطفی در بهشت سکینه کرج همچنان در انتظار گرفتن پیکر زنده یاد آقای ساران هستند.و تعدادی از مامورین وزارت اطلاعات در آنجا حاضر هستند.ممانعت وزارت اطلاعات از تشیع و دفن پیکر زنده یاد ساران و ایجاد محدویت علیه خانواده وی دلیل قاطع دیگری است که خود آنها قاتل او هستند .

No comments: