23.8.07

تبعیدیان شهر، وان، ترکیه


تبعیدیان شهر، وان، ترکیه
هموطنان عزیز در داخل و خارج از کشور نیروهای اپوزیسیون و احزاب سیاسی 24 ساعت از بازداشت 5 تن از پناهندگان سیاسی ایرانی در کشور ترکیه شهر وان می گذرد ، این 5 تن توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی کشور ترکیه بازداشت شده اند ، تا کنون از هیچ یک از این عزیزان اطلاعی در دست نمی باشد.
شهر وان محل استقرار پناهندگانی است که از زندان های ایران گریخته و خود را به کمیساریای عالی پناهندگان معرفی کرده اند و بی شک گذر هر کدام از شما که در اروپا و امریکا زندگی می کنید به یکی از این شهر ها رسیده است و کلیه بی هرمتی ها و ناملایمات این کشور را تجربه کرده اید.
و حال دولت ترکیه که دوشا دوش رژیم فاشیستی ایران به سرکوب مخالفان یکدیگر می پردازد از شما روشنفکران انتظار داریم که بدون تبعیض از این عزیزان و از حق پناهندگی کلیه ایرانیان دفاع کنید.
آقایان سید علی عالم زاده ، ابوالفضل آجرلو ، مجتبی وطن پور سه تن از اعضای حزب مشروطه ایران می باشند و از زندانیان سیاسی سابق در رژیم ایران که اخیرا نیز پناهندگیشان توسط سازمان ملل متحد پذیرفته شده است و اخراج ایشان از ترکیه کاملا عمل غیر قانونی می باشد و بر خلاف کنوانسیون ژنو می باشد.
همچنین آقایان پژمان پیران و علیرضا رنجبر دو تن از فعال سیاسی ایران می باشند که به مدت یکسال در کشور ترکیه به عنوان پناهجو زندگی می کنند .از شما تقاضا داریم وضعیت این عزیزان را از دستگاه امنیتی ترکیه ، دولت ترکیه و کمیساریای عالی پناهندگان در آنکارا پیگیری نمائید و از اخراج ایشان به ایران جلوگیری نمائید.

No comments: