2.3.08

کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر دوساله شدكميته دانشجويي گزارشگران حقوق بشر جمعه گذشته، مصادف با دهم اسفند ماه جاري دومين سالگرد تأسيس خود را جشن گرفت.
در دومين سال فعاليت مجموعاً نزديك به دويست اطلاعيه، گزارش و بيانيه از سوي اين كميته منتشر شد. حوزه كاري اين كميته كه در ابتداي فعاليت تا حدي منحصر به اخبار زندانيان سياسي بود، با گذشت زمان به حوزه‌هاي زنان، دانشگاه، جامعه و كودكان گسترش يافت.
در سال دوم بطور متوسط شانزده اطلاعيه در ماه از سوي اين نهاد انتشار يافت كه 34 بيانيه، 23 گزارش و قريب به 150 اطلاعيه را شامل مي‌شود.
بيشترين تراكم در انتشار اطلاعيه‌ها مربوط به وخامت حال احمد باطبي در زندان(اسفند 85)، بازداشت اعضاي شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت در 18 تير 86 (ماه‌هاي تير و مرداد) و نيز دستگيري دانشجويان طيف چپ در آذر و دي‌ ماه امسال بوده است.
نيز در سالي كه گذشت دو تن از اعضاي كميته بازداشت و هر كدام از دو تا چهارماه را در بند 209 زندان اوين بسر بردند. ديگر اعضاي كميته نيز به دفعات به نهادهاي امنيتي احضار و مورد تهديد و بازجويي قرار گرفتند.
با پذيرش تمام نقايص و كاستي‌ها در اين مدت كوشيده‌ايم تا با اطلاع‌رساني سالم و موثر نقشي هر چند كوچك در بهبود حقوق انساني هم‌وطنانمان ايفا كنيم. كميته گزارشگران حقوق بشر علي‌رغم تمام محدوديت‌ها سعي در رعايت اخلاق حرفه‌اي، صحت در خبررساني و اطمينان از وثوق منابع خبري نموده است. اين كميته همان طور كه در مرامنامه آن تصريح شده تشکلی مستقل، عاري از وابستگي‌هاي حزبي و جناحي و فاقد ماهیت سیاسی است، چرا كه ماهيت حقوق بشر چنين است.
با تأكيد مجدد بر اعتقاد و التزام خود به منشور جهانی حقوق بشر در سال پيش رو كوشش خواهيم نمود تا با رفع كمبودها و تلاش بيشتر در راستاي بهبود وضعيت حقوق افراد در جامعه ايران بكوشيم.
همچون گذشته به اميد سالي كم‌كارتر، پربارتر و عاري از نقض حقوق بشر!
کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر

No comments: