21.3.08

فعالان حقوق بشر در ایران


فعالان حقوق بشر در ایران
حامد اکبری از بازداشت شدگان، طرح موسوم به ارتقای امنیت اجتماعی که در اردیبهشت ماه بازداشت شده بود، اعدام می شود.بنابرگزارشات رسیده، حامد اکبری که اتهامی چون توزیع مواد مخدر را در پرونده اش دارد به همراه 20 تن دیگر از بازداشت شدگان، از سوی دادگاه به اعدام محکوم شده است و قرار است حکم وی به زودی اجرا شود.اکبری، که از زمان بازداشت خود تاکنون هیچ ملاقاتی را با خانواده اش نداشته است، هم اکنون در بند 2- الف زندان اوین که تحت نظارت حفاظت اطلاعات سپاه است، نگهداری می شود. گفته می شود عدم اجرای حکم وی تاکنون، به دلیل حراج اموالش از سوی دادگاه بوده است، این در حالی است که طبق شواهد موجود و به ادعای افراد نزدیک به این زندانی ، اموال حامد اکبری ارثیه ی پدری او بوده است. با این حال دادگاه انقلاب با این استدلال که اموال این جوان 26 ساله از طرق غیرقانونی نظیر فروش و توزیع مواد مخدر در سطح شهر تهران بدست آمده است، تابحال قسمتی از اموال او را ضبط کرده است.همچنین به گفته ی منابع خبری، نیروهای امنیتی چندی پیش نامزد حامد اکبری را نیز بازداشت و به بند سپاه انتقال دادند. طبق بخشنامه حقوق شهروندی" تنها شخص متهم در مقابل مقامات قضایی پاسخگوست، و احضار یا جلب بستگان وی ممنوع است."دور اول طرح ارتقای امنیت اجتماعی که مقابله با اراذل و اوباش نام گرفت، از اردیبهشت ماه سال گذشته آغاز و در مرحله اول منجر به بازداشت حدود 1400 تن در استان تهران شد. انتشار تصاویری از مقابله پلیس با افراد موسوم به اراذل و اوباش، اعتراضات گسترده فعالان حقوق بشر و نهادهای حقوق بشری را در پی داشت. نیروهای انتظامی پس از بازداشت این افراد، آنها را به سوله کهریزک انتقال دادند که بنا به گفته ی شاهدان عینی، حدود 10 تن از بازداشت شدگان به دلیل شرایط نامناسب بهداشتی و همچنین شکنجه های وارده در این مکان، جان باختند.حامد اکبری به همراه هانی خواندار، از معدود افرادی هستند که با وجود گذشت حدود یکسال از زمان بازداشت، همچنان در سلول انفرادی و در شرایط بلاتکلیفی نگهداری می شوند.

No comments: