12.3.08

نگهداری یک زندانی سیاسی در بند مجرمان خطرناک

نگهداری یک زندانی سیاسی در بند مجرمان خطرناک

بنا بر گزارش های رسیده، صالح کهندل زندانی سیاسی که چندی پیش به زندان رجایی شهر کرج انتقال یافته بود، در بند 4 این زندان که محل نگهداری مجرمان با جرایم" قتل" و " مواد مخدر" می باشد، نگهداری می شود.

صالح کهندل که به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق به تحمل 10 سال حبس تعزیری محکوم شده است، در حالی در میان مجرمان با جرایم خطرناک به سر می برد که آیین نامه سازمان زندانها، به صراحت بر اصل تفکیک جرایم در زندان تأکید کرده است.

گفتنی است در طی سال های گذشته، دادگاه انقلاب جهت اعمال فشار بیشتر بر متهمان سیاسی، آنان را به حبس در تبعید محکوم می نماید. هفته گذشته نیز هاشم شاهین نیا، دیگر زندانی سیاسی از زندان اوین به زندان بندرعباس منتقل شد.

لازم به یادآوری است، زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر کرج در سال های گذشته بارها به دلیل اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک جرایم در این زندان، دست به اعتصاب غذا زده اند.

کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر

No comments: