20.3.08

پیام تبریک دکتر علوی زندانی سیاسی بمناسبت فرآ رسیدن عید نوروز

پیام تبریک دکتر علوی زندانی سیاسی بمناسبت فرآ رسیدن عید نوروز

نوروز 1387 از راه رسید ، سال 1386 را با همۀ فراز و فرودها ،تلخیها و شرینها ،کامیابیها و ناکامیها و با همۀ هیجان و هیاهویشپشت سر می گذاریم .ایستاده ایم بر داروازه نوروز تا با کوله باری از خاطره با سال کهنه وداع کنیم و سال نو که شادمانه از راه می رسد خوش آمد گویم.سایۀ کمرنک 1386 مرود تا آرام آرام از چشمانمان محو شود و قامت 1378 اکنون به تمامت در برابر مان پیدا است ، شاید این 2 دور خورشیدی که یکی رفت و یکی می آید برای هریک از ما رنک و بوی متفاوت داشته باشد. اما چون همه به یک بهانه زنده ایم ،می گوییم پشت سر امید بود روبرو نیز امید . سال 1386 با همه فراز و فرودش به پایان رسید و هر یک از ما فراخور آنچه که در این سال گذشت خاطراتی حک شد بر ذهنمان داریم تلخ یا شیرین اما برای وجودی بنام ایران نیز که خانۀ بزرک همۀ ما است این سال پر از خاطره بود . سالی پر از خبر ،سالی پر از خطر ،سالی پر از سئوال ،سالی پر از زندان و زندانی،سالی پر از اعدام و سنکسار ،سالی پر از بی قانونی ،سالی پر از تورم و گرانی ،سالی پر از بیکاری ،در یک کلام سالی سر شار از ظلم و ستم بی داد و استبداد
.

No comments: