8.4.06

به نام آزادی


تاریخ : 18/01/85

شماره : ب/01-85

به نام آزادی

اعتراض حق اولیه هر انسانی میباشد .
چندی پیش کارگران شرکت واحد به دعوت سندیکای مربوطه تجمع اعتراضی و صنفی در غالب دموکراتیک برگزار نمودند که متاسفانه از سوی حاکمیت به شدیدترین شکل ممکن سرکوب گشت و عده ای زیادی از این عزیزان و زحمتکشان دستگیر و روانه زندان شدند ، هم اکنون نیز عده ای از این فعالین کارگری من جمله اعضای سندیکا همچون منصور اسانلو و منصورحیات غیبی در زندان به سر میبرند ، با توجه به اینکه اعتراض این عزیزان در چارچوب مسالمت آمیز و دموکراتیک بوده و حق اعتراض جزو حقوق اولیه هر انسانی و این تجمع در غالب اعتراضی صنفی بوده است ، فعالان حقوق بشر در ایران خواستار آزادی بی قید و شرط منصور اسانلو، منصور حيات غيبي و ديگر دستگير شدگان و بازگشت مجدد تمامی این عزیزان به کار و توجه بیشتر به این قشر زحمتکش میباشد و در این راه دست تمامی عزیزانی که با همقدم شوند را میفشاریم .فعالان حقوق بشر در ایران
Human Rights Activists in Iran
HRA.IRAN@GMAIL.COM
Tel : +989329224904

No comments: