12.4.06

به نام آزادی


تاریخ : 21/01/85
شماره : گ/003-85
به نام آزادی

در آخرین خبر مطلع شدیم زندانی سیاسی ولی الله فیض مهدوی که به جرم هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران از سال 2001 در زندان بسر میبرد و توسط حاکمیت به اعدام محکوم شده است وحکم اعدام خویش را نیز دریافت نموده است .
به علت بی توجهی مسئولان و در شرایط بد محیطی و غیر انسانی زندان گوهردشت به ناراحتی شدید پوستی و از کارافتادگی کلیه مبتلا شده است . وی صبح امروز مجدداٌ توسط مسئولین زندان به اجرای قطعی حکم اعدام خویش تهدید شد . تاریخ اجرای حکم اعدام وی 26/02/85 تعیین شده است .
فعالان حقوق بشر در ایران ضمن محکوم نمودن شدید نقض حقوق بشر خواستارآزادی وی و تمام زندانیان سیاسی میباشد . از تمامی فعالان و مدافعان حقوق بشر تقاضای همکاری و تلاش برای توقف حکم اعدام وی را داریم و دست تمامی کسانی که در این راه با ما همگام هستند را میفشاریم .
فعالان حقوق بشر در ايران
Human Rights Activists in Iran
Hra.iran@gmail.com
Tel : +989329224904

No comments: