27.4.06

گرامي باد اول ماه مي روز جهاني كارگر
با سپاس از زحمات فعالان حقوق بشر در ايران
گرامي باد اول ماه مي روز جهاني كارگر

No comments: