3.4.07

ترور يک پناهجوی کرد در شهر افيون ترکيه توسط کادر رسمی وزارت اطلاعاتترور يک پناهجوی کرد در شهر افيون ترکيه توسط کادر رسمی وزارت اطلاعات
يک پناه جوی کرد به نام ايوب امينی ديشب مورخه 02/04/2007 ساعت نه شب در منزلش واقع در شهر افيون ترکيه با شش ضربه چاقوی يکي از عوامل رسمی وزارت اطلاعات کشته شد ساعاتی بعد از جنايت اين قاتل و مزدور اطلاعاتی توسط پليس و اطلاعات ترکيه دستگير ودر بازرسی بدنی از او شماره پرسنلی وزارت اطلاعات از او کشف شد نام اين
قاتل هيوا رضايی ميباشد
این چندمین باریست که یک پناهجوی ایرانی توسط عوامل جمهوری اسلامی در ترکیه مجروح و یا کشته میشود

No comments: