8.4.07

سد سیوند آبگیری شده

منبع : سلام دموکرات
2007/04/08
خبرهای مربوط به آبگیری سد سیوند
طبق آخرین اخبار از روستائیان اطراف پاسارگاد و منطقه سد سیوند، همراه با آغاز بارندگی های پایان سال در استان فارس، مسئولین سد سیوند دریچه های سد را بدون اعلام قبلی بستند. طبق این گزارشات تمامی راه های منتهی به سد هم اینک در زیر مراقبت های شدید امنیتی بوده و تنگه ی "بلاغی" بوسیله تپه ای از کاک مسدود شده است. آخرین خبرها حاکی از به زیر آب رفتن مناطق باستانی اطراف می باشد. لازم به تذکر است که عکس های منتشره مربوط به روزهای دوازدهم تا چهاردهم فروردین بوده که توسط تلفن همراه یکی از خوانندگان ما برداشته شده و برای انعکاس این خبر به سایت سلام دمکرات ارسال شده است.
برای مشاهده عکسها وخواندن خبر بر روی لینک زیر کلیک کنید

http://71.18.210.116/News/news00779.htm


No comments: