18.4.07

بيانيه دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب در رابطه با وقايع اخير دانشگاه مازندران


روز شنبه 25 فروردين بيژن صباغ

دانشجوي دانشكده فني دانشگاه مازندران كه پس از وقايع اخير اين دانشگاه به يك ترم تعليق از تحصيل محكوم شده بود ،‌توسط نيروهاي امنيتي ناشناس در برابر دانشگاه ربوده شد ، كه تا اين لحظه هيچ اطلاعي از وضعيت وي در دست نيست . پس از آن تعدادي از دانشجويان اين دانشگاه ،‌از جمله سه دانشجويي كه از روز شنبه پس از صدور احكام انضباطي شان در اعتصاب غذا به سر مي بردند ،‌ در اعتراض به ربوده شدن بيژن و وضعيت پيش آمده در محيط دانشگاه دست به تحصن زدند . شب يكشنبه ،‌در حاليكه اين متحصنين ،‌ كه تعدادشان به 14 نفر مي رسيد ،‌ در دانشگاه تنها بودند ،‌افراد ناشناس با حمله به محيط دانشگاه و درگيري با اين دانشجويان ،‌آنان را به مكان نامعلومي منتقل كردند . اسامي اين افراد كه تا اين لحظه هيچ اطلاعي از آنها در دست نيست ،‌ به شرح زير است : عميد مشرف زاده ،‌ علي تقي پور ،‌ هومن شريفي راد ، علي كيايي ، رامين آجرلو ، مهران ضيا بخش ،‌ سياوش نعيمي ، ضياء نبوي ، نجات الله افشار ، عليرضا كلارستاقي ، پيمان الياسي ، جواد مير شفيعي ،‌ مهدي شريف الدين نسبي . همچنين در ساعت 9 شب يكي ديگر از دانشجويان توسط نيروهاي امنيتي ربوده شده و پس از ضرب و شتم و بازجويي ،‌دركيلومتر 40 جاده محمود آباد رها شد.اوضاع دانشگاه مازندران ،‌در دوشهر بابل و بابلسر ،‌هم اكنون كاملا آشفته است. دانشگاه در قرق نيروهاي امنيتي ست و دانشجويان به شكل كاملا محسوسي تحت نظر مي باشند . حراست و رياست دانشگاه ،‌هيچ گونه مسئوليتي در قبال اوضاع پيش آمده به عهده نگرفته اند .ما دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب دانشگاههاي سراسر ايران ، هشدار مي دهيم كه در صورت استمرار فضاي سركوب و رعب و وحشت در اين دانشگاه و تداوم وضعيت نامعلوم تمامي دانشجويان ربوده شده در دو روز اخير ،‌اين اعتراض به دانشگاه مازندران محدود نمانده و تمامي دانشگاههاي ايران به صحنه تهاجم صفوف به هم پيوسته ي دانشجويان تبديل خواهد شد .ما اعلام مي كنيم كه در صورت محقق نشدن مطالبات زير ،‌ اين اقدامات نهادهاي رسمي و غير رسمي سركوبگر را بي پاسخ نخواهيم گذاشت :

- آزادي بي قيد و شرط تمامي دانشجويان ربوده شده

لغو احكام انضباطي دانشجويان دانشگاه مازندران3

- ‌خروج هرچه سريعتر تمامي نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي از دانشگاه

– استيضاح دانشجويي رياست و حراست دانشگاه در قبال وقايع اخير .
دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب دانشگاههاي ايران

No comments: