27.9.07

سپيده پورآقايی در بند 209 زندان اوين نگهداری می شود

سپيده پورآقايی در بند 209 زندان اوين نگهداری می شود
کانون زنان ايرانی:
http://www.irwomen.net/spip.php?article4635
سپيده پورآقايی شب گذشته با خانواده اش تماس گرفت. مادر سپيده پور آقايی از تماس تلفنی دخترش می گويد اما از صدای گرفته دخترش نگران است. 18 شهريور ماه سپيده پورآقايی از سوی نيروهای اطلاعات بازداشت شد وبالاخره با گذشت دو هفته از اين بازداشت شب گذشته در تماس کوتاه تلفنی با مادرش ,از وضعيت خود گفت. اينکه در بند 209 زندان اوين نگهداری می شود . خانم پورآقايی می گويد:"سپيده گفت که در مرحله تحقيق و بازجويی قرار دارد و هنوز چيزی به او گفته نشده است اما به فکر وثيقه باشيد." سپيده پورآقايی که روزنامه نگار است, در کميته گزارشگران حقوق بشر فعاليت می کند و همچنين از داوطلبان جمع آوری امضا برای کمپين يک ميليون امضا در کرج نيز بوده است. سپيده روز 18 شهريور به طور همزمان با پنج فعال حقوق بشر ديگر بازداشت شد.مادرش دراين باره می گويد:"ساعت سه بعدازظهر 18 شهريور سپيده از خانه خارج شد و ساعت 11 شب نيروهای اطلاعات به منزلمان آمدند و تمام دست نويسها,کتابها,کيس کامپيوتر,سی دی ها و چهار فلاپی را با خود بردند." او ادامه می دهد:"در تماس تلفنی ديشب صدای سپيده خيلی خسته بود و حتی من گفتم که مريضی اما گفت که حالش خوب است.اما من نگرانم."

No comments: