15.9.07

بازداشت 3 پناهجوی ایرانی در یونان و احتمال استرداد آنان به دولت ایران

بازداشت 3 پناهجوی ایرانی در یونان و احتمال استرداد آنان به دولت ایران

به گزارش منابع آگاه، سه تن از دانشجویان ایرانی که به عنوان پناهجو در هفته گذشته به خاک یونان وارد شده بودند، توسط پلیس این کشور بازداشت شده و تهدید به دیپورت شده اند.
این افراد که به نامهای وحید شکوهی نیا- دانشجوی پزشکی، محمدحسن طالبی- دانشجوی پزشکی، محمدحسین جعفری- دانشجوی خبرنگاری، همگی از دانشجویان اخراجی دانشگاه اصفهان هستند، چندی پیش به دلیل تحت تعقیب بودن از سوی دادگاه انقلاب، ناچار به خروج از کشورشدند.
گفتنی است، این سه پناهجو پس از خروج از کشوردر خاک ترکیه به سر می بردند، که بعد از بازداشت پنج پناهجوی ایرانی توسط پلیس ترکیه و عدم اطلاع از وضعیت آنها، به ناچار خاک ترکیه را به قصد یونان ترک کردند و پس از بازداشت از سوی پلیس یونان در خطر دیپورت به ایران قرار دارند.
همچنین لازم به ذکر است که تاکنون هیچگونه اطلاعی از وضعیت پنج پناهجوی ایرانی بازداشت شده درکشور ترکیه، دردست نیست.
این پنج پناهجو،25 روز پیش از سوی پلیس ترکیه بازداشت شده و برخی از اخبار حکایت از انتقال این افراد به خاک عراق داشته است. با این حال مقامات سازمان ملل مستقر در کشور ترکیه، خبر از استرداد آنان به مقامات دولت ایران داده اند، اما این خبر تا به حال از سوی منبع دیگری تأیید نشده است.
خانواده این پناهجویان نیز با وجود پیگیری های متعدد، نتوانسته اند اطلاعی از شرایط فرزندان خود کسب کنند.
گفته می شود، جمعی از ایرانیان ساکن در کشور آمریکا قصد دارند در اعتراض به عدم اطلاع از وضعیت پناهجویان بازداشتی، در روزهای سه شنبه و چهارشنبه جاری در مقابل کنسولگری ترکیه در لس آنجلس متحصن شده و دست به اعتصاب غذا بزنند.
کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر

No comments: