7.9.07

دادگاه کیوان رفیعی باز هم برگزار نشد



تاریخ : 15/6/86
شماره : 342 - 86
به نام آزادی
مطلع شديم دادگاه آقاي كيوان رفيعي سخنگوي فعالان حقوق بشر در ايران كه قرار بود امروز چهار شنبه مورخ 14 شهريور 1385 در دادگاه انقلاب شعبه خيابان معلم برگزار شود به مانند پنج بار گذشته بدليل عدم حضور قاضي و نماينده دادستان و همچنين نماينده وزارت اطلاعات برگزار نشد.

پس از اعتراض آقاي رفيعي به مسئول شعبه دليل عدم تشكيل پي در پي دادگاه ها را ناقص بودن پرونده اعلام نمود.

اين در حالي است كه مطابق قانون دادگاه بايد پس از 3 بار عدم حضور هر يك از مقامات مربوطه اعم از نماينده دادستان و وزارت اطلاعات اقدام به تشكيل جلسه دادگاه و صدور حكم نمايد كه اين امر تا به اكنون ميسر نشده است كه نشان از قصد وزارت اطلاعات براي تحت فشار قرار دادن آقاي رفيعي و تن دادن به خواسته هاي آنها مي باشد.

جالب توجه است که اینبار دادگاه بدون حضور قاضی و نماینده دادستانی و وزارت اطلاعات قرار بر تشکیل داشته است ، آقای رفیعی به مسئولین اعلام کرد که در جلسه بعدی در صورت تکرار چنین برنامه دست به اعتصاب غذا خواهد زد و از رفتن به دادگاه انقلاب خودداری خواهد کرد .

فعالان حقوق بشر ضمن اعلام نگراني از اين گونه برخوردها خواستار پيگيري وضعيت اين فعال حقوق بشري از سوي مقامات بين المللي مي باشد

No comments: