13.4.09

آزادنا: صدها دانشجوی معترض دانشگاه صنعتی بابل از ساعت 11:30 روز یک شنبه تحصن روز دوم خود را با اعتصاب غذای گسترده آغاز کردند.بیش از 800 تن از دانشجویان در این اعتصاب غذا شرکت کردند و غذای امروز خود را به بهزیستی اهدا کردند و سینی های خالی را از سلف دانشگاه تا دفتر معاونت دانشجویی فرهنگی دکتر امینی راد چیدند.به گزارش آزادنا؛ سپس دانشجویان معترض به استقبال از سه دانشجویی که از دبروز دست به اعتصاب غذا زده اند آمدند و با آنها به دفتر معاونت فرهنگی دانشجویی رفتند.در طول راه پیمایی شعارهایی نظیر دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد و زندانی سیاسی آزاد باید گردد سر دادند.سپس در دفتر معاونت فرهنگی دکتر امینی راد تحصن کردند که وی در دفترش حاضر نبود.دانشجویان پس از 30 دقیقه تحصن در دفتر معاونت فرهنگی به سمت نمازخانه دانشگاه راهپیمایی کردند. و در پشت درب نمازخانه و صحن ساختمان برق نشستند.هنگامی که رییس دانشگاه و معاونین وی و مسئول نهاد رهبری دانشگاه حجت الاسلام والمسلمین حسینی از دفتر نمازخانه بیرون آمدند توسط دانشجویان متحصن و معترض محاصره گردیدند.آنها هم اکنون در محاصره دانشجویان هستند . مسئول نهد رهبری علیه دانشجویان معترض در بین دو نماز بر بالای منبر سخنرانی کرده است و دانشجویان خواستار این هستند که وی همان حرف ها در جمع دانشجویان معترض هم بزنند تا دانشجویان جواب او را بدهند.
آزادنا: همانطور که در اخبار قبلی درج شد، دانشجویان دانشگاه ، دکتر شکری رییس
دانشگاه و حجت الاسلام حسینی نماینده رهبری در دانشگاه را هنگام خروج از نمازخانه محاصره کردند.رییس دانشگاه که با بی اعتنایی می خواست از جمع دانشجویان عبور کند با شعاررییس مزدور نمی خواهیم حراست زور نمی خواهیم مواجه شد.نماینده نهاد دست به تهدید دانشجویان زد و گفت ما با دانشجویانی که کلاس های درس را تعطیل کردند در کمیته انضباطی برخورد می کنیم.ولی دانشجویان معترض اجازه ندادند که او از جمعشان خارج شود وبا شعار (نصرو من ا... و فتح قریب چیزی نمانده به طلوع سپید) حلقه محاصره را تنگ تر کردند.چند تن از دانشجویان بسیجی به سمت محسن برزگر (یکی از دانشجویانی که از دیروز در اعتصاب غذاست) حمله کردند که با واکنش دانشجویان متحصن روبه رو شد.سپس مسئول نهاد رهبری دانشجویان بسیجی را از منطقه دور کرد و به آنها گفت با انجمنی ها درگیر نشوید.اینها همین را می خواهند.اینها آشوب طلبند.دانشجویان با شعارهای تندی رییس دانشگاه را در حلقه محاصره به دفترش بردند.مسئول دفتر نهاد رهبری دانشجویان بسیجی را جمع کرد و به آنها گفت دانشجویان معترض را با قدرت سرکوب می کنیم.حجت الاسلام والمسلمین حسینی گفت اینها حرمت ها را شکستند و ما با آنها برخورد می کنیم و از دانشجویان بسیجی خواست آرامش خود را حفظ کنند.در همین هنگام یک بنز نیروی انتضامی وارد دانشگاه شد و پس از چند دقیقه توقف در دانشگاه از ترس حمله دانشجویان به کنار سر در دانشگاه رفت.مامورین نیروی انتظامی هم اکنون در سر در دانشگاه هستند.دانشجویان متحصن کلاس های عصر را تعطیل کردند و به خواندن سرود یار دبستانی مشغولند.همچنین دانشجوی دیگری به نام های حمید جهان تیغ نیز دست به اعتصاب غذای نامحدود زد. هم اکنون 4 دانشجو اعتصاب غذای نامحدود کرده اند.آنها در ساعت 3 عصر جلسه بحث دانشجویی با عنوان حق انتخاب نوع پوشش و برخورد حکومت با آن را برگزار خواهند کرد.اخبار تکمیلی همراه با عکس در بخش های بعدی
ارسال خواهد شد.

No comments: