9.4.09

اعتصاب کارگران هفت تپه

اعتصاب کارگران هفت تپه

طبق خبر ارسالی به این کمیته امروز سه شنبه ۱٨/١/٨٨ کارگران نیشکر هفت تپه در اعتراض به کم کردن اضافه کاری و عدم پرداخت دست مزد هایشان و نیز اعتراض به دستگیری علی نجاتی رئیس هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در محل کارخانه دست به اعتصاب زده اند.

این کمیته ضمن پشتیبانی از این حرکت کارگران هفت تپه ، خواهان حمایت گسترده ی افراد و گروه ها و پوشش دادن خبری و حمایتی از کارگران نیشکر هفت تپه میباشد.
اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.

کمیته دفاع از کارگران هفت تپه
۱٨/١/٨٨
آخرین خبر از وضعیت علی نجاتی
علی نجاتی باید آزاد شود
طبق خبر دریافتی همسر علی نجاتی ، پس از نزدیک به یک ماه پیگیری و بیخبری از وضعیت همسرش امروز یکشنبه ۱۶ فروردین در محل اداره ی اطلاعات اهواز به مدت چند دقیقه وی را ملاقات کرده است.علی نجاتی رئیس هیات مدیره ی سندیکا ی کارگران نیشکر هفت تپه که از ۱٨اسفند ماه توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده است ، در این ملاقات با روحیهی بسیار بالا باز هم از به حق بودن مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه سخن کفته است و گفته است هیچ گونه اتهامی به کارگران نیشکر و نمایندگانشان وارد نیست.
کمیته دفاع از کارگران هفت تپه ، اعتراض شدید خود را به ادامه ی بازداشت علی نجاتی و ادامه پیگردهای قضایی علیه دیگر نمایندگان کارگران هفت تپه اعلام میکند و خواهان آزادی بدون قید و شرط و فوری علی نجاتی و توقف آزارو اذیت و ارعاب دیگر نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه است.این کمیته تا حصول خواسته های مندرج در اعلامیه ی موجودیت خود به تلاشهای گسترش یابنده ی خود برای رسیدن به این اهداف ادامه خواهد داد.
کمیته دفاع از کارگران هفت تپه ١٦/١/٨٨

No comments: