14.4.09

خبر فوری؛ هیئت محبان المهدی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل: دانشگاه را صحنه نهروان خواهیم کرد

آزادنا: هیئت محبان المهدی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل وابسته به بسیج دانشجویی امروز طی اطلاعیه ای به دانشجویان متحصن اخطار داد و در جواب نامه انجمن اسلامی به نماینده رهبری گفته است: " یادتان باشد که آن سیاهه از یادمان نمی رود و یادتان بماند دگربار اگر خواستید قلم را این گونه به سیاهه بنگارید به شما که فرزندان معنوی اصحاب نهروان هستید. می گوییم تا امروز چهره سید عزیزمان ((نماینده رهبری در دانشگاه)) را جز با تبسم همیشگی اش ندیده ایم که اگر به واسطه اعمالتان چیزی جز این شود، ای برادر، نهروان در پیش داریم."
در چهار روز اخیر بسیج دانشجویی و نهادهای وابسته به ان بارها به دانشجویان توهین و تهدید کردند. اما در تحولی دیگر مذاکره رییس دانشگاه با دانشجویان شکست خورد. دکتر شکری رییس دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به نمایندگان متحصنین در عصر روز سه شنبه اعلام کرد که از وزارت علوم دستور دارد که با دانشجویان سازش نکنند و در برابر آنها مقاومت کنند. با این حرف رییس دانشگاه عملا برگ دیگری بر کارنامه سیاه زاهدی و احمدی نژاد قرار گرفت.
به گزارش آزادنا: نمایندگان دانشجویان متحصن نیزاعلام کرده اند تا آخرین نفس ها مقاومت می کنند. در روز چهارشنبه دامنه اعتصاب غذا افزایش پیدا خواهد کرد.

No comments: