11.3.06

بیانیه سه تن از زندانیان سیاسی/سپاسگذاری از فعالان حقوق بشر

بیانیه سه تن از زندانیان سیاسی/سپاسگذاری از فعالان حقوق بشر
باتوجه به قدامات جدی ،سازنده وانسانی همه کسانی که در دفاع از حقوق زندانیان سیاسی تلاش می کنندونظر به اهمیت این موضوع در شرایط فعلی و به ویژه که احتمال میرود رژیم شرایط رابرای زندانیان سیاسی سخت تر می نماید
نکاتی به شرح زیر تقدیم میگردد .
- آقای صادق نقاش کاراز طرف این نمایندگی را دارد که در اروپا مدافع حقوق قانونی ما باشد .
البته این نمایندگی موجب سلت مسئولیت دیگری نخواهد شد.
آقای کورش صحتی این مسئولیت را در آمریکا عهده دار خواهد بود -
- دسترسی به اخبار دقیق از وضع ما ، به ویزه در این شرایط خاص ، از طریق وبلاگ همرزممان آقای احمد باطبی ملاک خواهد بود .
ضمن اینکه از دوستان و نهاد های حقوق بشری که در درون و برون مرز ها که به این لحاظ در باره زندانیان سیاسی اطلاع رسانی میکنند ، سپاس گذاری می کنیم -
از آقای عماد الدین باقی به دلیل رسیدگی موثر وهمه جانبه مشکلات حقوقی و گرفتاری های خانواده های آنان به ویژه مسائل مربوط به وثیغه ، مالی ، و معرفی وکیل و ... سپاس گذاری میکنیم -
از همگان میخواهیم در باره زندانیان سیاسی اعدامی (به ویژه هفت اعدامی ) تلاش بیشتری مبذول دارند
زندانی سیاسی حشمت ال... طبر زدی
دانشجوی زندانی منوچهر محمدی
زندانی سیاسی اعدامی خالد خردانی

No comments: