20.3.06

تبريك عيد نوروز


سال وفال و مال و حال و اصل ونسل و تخت و بخت
بادت اندر شهرياري برقرار و بردوام
سال خرم فال نيكو مال وافر حال خوش
اصل ثابت نسل باقي تخت عالي بخت رام
حافظ
با درود هاي فراوان فرا رسيدن نوروز اين يادگار كهن كه ميراث نياكانمان است را به يكايك هم ميهنان عزيز و گرامي تبريك ميگوئيم و ارزوي سالي پر ثمر وسرشار ازموفقيت وصلح و صفا را براي تمام مردم جهان ارزومنديم به اميد اينكه در اين سال جديد
زندانيان سياسي از زندان رهائي يابند
تمامي مريضان بهبود يابند
اتش جنگ افروزي و جنگ فروكش كند
جهل و خرافه از جهان رخت بربندد
در جهاني كه زندگي ميكنيم كودكي گرسنه نماند و بخاطر زياده خواهي برخي انسانهاي سود جو هر شب با ترس از فرو افتادن يك بمب بر سقف خانه پريشان از خواب برنخيزد
همانطور كه با نوروز طبيعت نو ميشود دلها هم بهاري شود و با خانه تكاني قلبها هر چه كينه و دشمنيست دور ريخته شود
ودر اخرانسان و انسانيت در جهان معناي حقيقي خود را بيابد
با اميد به چنين نوروزي
هر روزتان نوروز نوروزتان پيروز
با سپاس فراوان
پاينده باد ايران
بهزاد پيله ور
مجيد كريمي
www.pilehvar.blogspot.com

1 comment:

majid said...

salam behzad sale new shoma ham mobarak .adres man www.venus88.blogsky.com
www.palm.blogsky.com
in ham adres dostam amır mıbashad.
be mahtab ham salam bereson.