7.1.08

اوضاع زندان هیچ گاه تا این حد نامناسب نبوده است"اوضاع زندان هیچ گاه تا این حد نامناسب نبوده است"
حشمت الله طبرزدی، یکی از قدیمی ترین زندانیان سیاسی که از سال 75 تاکنون دوره های مختلفی را در زندان به سر برده است با می گوید: " طبق قانون جدید رئیس زندان، محکومین دادگاه انقلاب تنها با اجازه دادگاه می توانند با وکلایشان ملاقات داشته باشند."
او همچنین اعتقاد دارد که وضعیت زندان تفاوت بسیاری با گذشته کرده است ، " وضعیت غذایی و بهداشتی زندان بسیار اسف بار است، به طوریکه تنها می توان از نان زندان استفاده کرد و استفاده از غذاها ممکن نیست، البته زندانیانی که دارای شرایط مالی خوبی هستند می توانند غذای مناسب تهیه کنند اما اوضاع برای سایرین این گونه نیست."
سایر زندانیان نیز این موضوع را تأیید می کنند، در حالی که طبق آیین نامه داخلی زندان، غذایی که به زندانی داده می شود می بایست پروتئین، ویتامین و ... را داشته باشد. هم اکنون به مدت حدود یکسال است که " گوشت" به طور کامل از غذای زندانیان حذف شده است.
سیاست جدید زندان نیز در برابر اعتراضات احتمالی زندانیان، تهدید به تبعید به زندان رجایی شهر یا قزل حصار است که شرایط به مراتب بدتری از زندان اوین دارد.
حشمت الله طبرزدی می گوید: " مسئولان زندان نهایتا زندانیان را به جایی می رسانند که مجبور به واکنش شوند" او ادامه می دهد." باید این مسائل در خارج از زندان منعکس شود، باید اجازه دهند تا از طرف سازمانهای حقوق بشری نمایندگانی به زندان بروند و شرایط غذایی و بهداشتی زندانیان را از نزدیک ببینند."
در طی سال های گذشته، کلیه بازدیدهای انجام گرفته از زندان اوین، از بند 6 این زندان انجام شده است که به گفته زندانیان ، برای همین بازدیدهای احتمالی مورد مرمت قرار گرفته و هم اکنون زندانیان با جرایم مالی در آنجا نگهداری می شوند. اما اوضاع در سایر بندهای زندان اوین به مانند اندرزگاه 6 نیست.
یکی از زندانیان سیاسی که مدتی را در اندرزگاه 8 زندان اوین به سر برده است، روایت های تلخی را از این بند دارد. او می گوید: " در این بند که مخصوص نگهداری مجرمین مواد مخدری است، فضای سالن به قدری آلوده است که اگر فردی غیر از خود این زندانیان به آنجا فرستاده شود، به سختی می تواند سالم از این بند خارج شود. او می گوید: " مواد مخدر، مثل کراک، تریاک و .. به وفور در داخل بند وجود دارد و تمام فضای سالن آکنده از دود سیگار و بوی مواد مخدر است."
در ماههای گذشته بسیاری از زندانیان سیاسی و عادی، در تماسهایی نسبت به وضعیت نامناسب غذای زندان اعتراض کرده اند. آنها می گویند که " غذای زندان به هیچ وجه قابل استفاده نیست."
ریاست زندان اوین، تاکنون در برابر اعتراضات زندانیان واکنشی نشان نداده است. او تنها به زندانیان اعلام کرده که " بودجه زندان به قدر کافی نیست."
گفتنی است در ابتدای سال جاری، بودجه سازمان زندان ها به 4/1کاهش یافته بود. این در حالی است که شمار زندانیان حاضر در زندان های ایران نسبت به سالهای گذشته، کاهش قابل توجهی را نداشته است.
کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر

No comments: