31.1.08

رسیدگی به پرونده بهاره هدایت به اسفندماه موکول شد

وکیل مدافع بهاره هدایت، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت از احضار موکلش به دادسرای انقلاب خبر داد.
هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بهاره هدایت به شعبه‌ی اول بازپرسی دادسرای امنیت احضار شده است اما با مذاکراتی که بین من و بازپرس پرونده انجام شد، قرار شد پرونده‌های این دانشجویان به علت تراکم کاری شعبه به اسفندماه موکول شود.
وی یادآور شد: موکلم به همراه چند تن دیگر از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، ۱۸ تیرماه امسال در مقابل دانشگاه امیرکبیر بازداشت شده بود و بعد از مدتی با تودیع قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شد.

No comments: