25.1.08

اعمال فشار بر دانشجویان بازداشتی، جهت انجام اعترافات تلویزیونیطبق گزارشهای رسیده از زندان اوین و به گفته تعدادی از دانشجویان آزاد شده، فعالان دانشجویی طیف چپ که هم اکنون در بند 209 زندان اوین نگهداری می شوند، جهت انجام اعترافات تلویزیونی تحت فشار قرار دارند.
وزارت اطلاعات با اعمال فشارهای شدید بر تعدادی از این دانشجویان، تلاش دارد آنان را وادار نماید با قرار گرفتن در برابر دوربین، به داشتن ارتباط با جریانات خارج از کشور، اعتراف نمایند.
به گفته خانواده بهروز کریمی زاده، دانشجوی سابق دانشگاه تهران که در روز 12 آذرماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد، دست راست وی از مچ تا آرنج دچار بریدگی های عمیق بوده است.
مسعود کریمی زاده، برادر این دانشجوی زندانی می گوید:" برادرم از مدتها پیش دچار مشکل کلیوی بود، که در طی مدت بازداشت این بیماری شدت پیدا کرده است ، بطوریکه دو هفته پیش او به مدت 2 روز از زندان به بیمارستان شهدا در تجریش انتقال یافته است."
همچنین گفته می شود، پیمان پیران نیز از ناحیه کتف دچار شکستگی شدید شده است.
تلاش وزارت اطلاعات جهت وادار ساختن دانشجویان به انجام اعترافات تلویزیونی در شرایطی صورت می گیرد، که مطابق قانون " اعترافات اخذ شده از متهم، تحت فشار های روحی و جسمی، فاقد اعتبار می باشد."
پیش از این نیز نهادهای امنیتی پس از بازداشت دانشجویان، در سال های 78 و 82 آنان را وادار به اعتراف علیه خود و دوستانشان می نمودند.
لازم به یادآوری است، بازداشت فعالان دانشجویی طیف چپ از روز 11 آذرماه ماه آغاز شد. که در جریان این دستگیری ها، حدود 42 نفر بازداشت و روانه زندان شدند. در طی روزهای گذشته 8 تن از بازداشت شدگان با قرار وثیقه های سنگین از زندان آزاد شده اند و سرنوشت سایر بازداشت شدگان نامعلوم است.
کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر، با ابراز نگرانی شدید خود نسبت به شرایط نگهداری دانشجویان، اعتراض خود را نسبت به اعمال فشار بر دانشجویان زندانی اعلام می کند.
بدیهی است کلیه اعترافات اخذ شده از دانشجویان در شرایط حاکم در بند 209 زندان اوین فاقد وجاهت قانونی است.
کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر

No comments: