14.1.08

امروز دوشنبه٬ ۲۳ دی ماه٬ خانواده های دانشجویان چپ آزادی خواه و برابری طلب به منظور پیگیری وضعیت پرونده ی فرزندانشان به دفتر قاضی مرتضوی مراجعه کردند.

امروز دوشنبه٬ ۲۳ دی ماه٬ خانواده های دانشجویان چپ آزادی خواه و برابری طلب به منظور پیگیری وضعیت پرونده ی فرزندانشان به دفتر قاضی مرتضوی مراجعه کردند. با توجه به قول مرتضوی در روز چهارشنبه خانواده ها به ملاقات او رفتند.
در این دیدار خانواده ها به تشریح نحوه ی بازداشت و پیگیری های صورت گرفته پرداختند و خواستار جواب مرتضوی شدند. مرتضوی در این دیدار برخورد بسیار بدی با خانواده ها داشت و مانند دیگر مسئولین قوه قضاییه با پاسخ های سربالا سعی در مبهم نگه داشتن خانواده ها داشت. وی در این دیدار مدعی شد که اطلاع دقیقی از وضعیت پرونده ها ندارد و باید خانواده ها نامه های جداگانه ای بنویسند و تحویل وی بدهند و در واقع از زیر باز مسئولیت شانه خالی کرد.
مرتضوی در حالی مدعی می شود که از پرونده ها بی اطلاع است که خانواده ها در مراجعات مکرر خود شاهدند که مسئولین قوه قضاییه مرتضوی را همه کاره می دانند و مقام وی در قوه قضاییه و نقش وی در پرونده های پیشین نیز تایید کننده ی این موضوع است.
این بار نیز خانواده ها موفق به گرفتن جواب مشخصی از مسئولین قوه قضاییه نشدند. خانواده های دانشجویان در بند طی روز های آینده نیز به پیگیری های خود به منظور روشن شدن وضعیت پرونده ی فرزندانشان ادامه خواهند داد.

No comments: