10.1.08

خبر فوری !به علت روزها قطعی گاز و سرما، بالاخره مردم قائمشهر به فرمانداری حمله کردند

خبر فوری !به علت روزها قطعی گاز و سرما، بالاخره مردم قائمشهر به فرمانداری حمله کردند
کمیته هماهنگی دانشگاه بابل
در سايت ببينيد : کمیته هماهنگی دانشگاه بابل
طبق اخباری که حدود یک ساعت پیش از قائمشهر به دست ما رسیده بعد از چند روز قطعی گاز و شدت پیدا کردن سرما مردم قائمشهر از ساعتی قبل در مقابل فرمانداری تجمع کرده با شکستن درب و شیشه های ساختمان وارد فرمانداری شدند.
هم اکنون خیابان های ساری نیز توسط مرذم معترض بسته شده است.
اخبار تکمیلی همراه با عکس متعاقباْ فرستاده خواهد شد.

No comments: