15.1.08

نگرانی شدید خانواده ی نادر احسنی از وضعیت فرزندشان

نگرانی شدید خانواده ی نادر احسنی از وضعیت فرزندشان
آسمان دیلی نیوز : عدم صدور اجازه برای ملاقات نادر احسنی و خانواده اش موجب نگرانی شدید خانواده ی نادر احسنی شده است.
صبح دیروز٬ دوشنبه در حالی که اکثر خانواده های دانشجویان زندانی که در زندان اوین حضور داشتند موفق به ملاقات با فرزندانشان شدند. خانواده ی نادر احسنی نتوانستند با فرزندشان ملاقات کنند.
قابل ذکر است که نادر احسنی تا کنون حتی موفق به تماس با خانواده ی خود نیز نشده است و این مسئله در کنار عدم ملاقات در روز شنبه باعث شده است تا خانواده ی وی نسبت به وضعیت فرزندشان نگران باشند.

No comments: