9.2.08

وضعيت نگران‌كننده‌ي يك زنداني در بند 209 زندان اوين


بختيار رحيمي، از اعضاي کمیته هماهنگی براي ایجاد تشکل کارگری اكنون مدت هفت ماه است كه در سلول انفرادي بسر مي‌برد. وي كه در حال حاضر در بند 209 زندان اوين نگهداري مي‌شود، 95 روز از اين مدت را در زندان انفرادي در بازداشتگاه اطلاعات سنندج گذرانده است.
بختيار رحيمي از فعالان كارگري شهرستان مريوان در استان كردستان در تاريخ 29 تيرماه امسال توسط مأموران امنيتي در منزل خود بازداشت شد. وي از حق دسترسي به وكيل محروم بوده وظرف مدت بازداشت تحت شكنجه‌هاي روحي و جسمي قرار داشته است.
رحيمي كه اتهام ارتباط با گروه‌هاي غيرقانوني و اقدام عليه امنيت ملي عنوان شده است، ظرف هفت ماه گذشته تنها يك بار به مدت 5 دقيقه با خانواده خود ديدار داشته است.
کميته دانشجويي گزارشگران حقوق بشر

No comments: