25.2.08

۴ نفر از فعالان دانشجویی دانشگاه تهران از سوی کمیته انضباطی این دانشگاه به محرومت از تحصیل و توبیخ کتبی محکوم شدند.


۴ نفر از فعالان دانشجویی دانشگاه تهران از سوی کمیته انضباطی این دانشگاه به محرومت از تحصیل و توبیخ کتبی محکوم شدند.

سحر رضازاده، پگاه حمزه ای و مارال پیله ور به ۱ ترم محرومیت از تحصیل محکوم شده اند. مرتضی مساکنی، دیگر دانشجوی این دانشگاه، نیز به توبیخ کتبی به همراه درج در پرونده محکوم شده است.

صدور این احکام در کنار انتشار اخباری مبنی بر احضار تعدادی از فعالان دانشجویی دانشگاه تهران به نهادهای امنیتی در حالی صورت می گیرد که کمتر از دو هفته قبل عمید زنجانی، رئیس روحانی دانشگاه تهران، جای خود را به فرهاد رهبر، معاون سابق اقتصادی وزارت اطلاعات، سپرد.

ادوارنیوز

No comments: