26.2.08

کميته دستمزد استان تهران:خط فقر 600 و سبد هزينه 469 هزار تومان است

کميته دستمزد استان تهران:خط فقر 600 و سبد هزينه 469 هزار تومان است
كميته حقوق و دستمزد كانون هماهنگى شوراهاى اسلامى كار استان تهران اعلام كرد كه نتايج فعاليت‌هاى كارشناسى اين كميته در دى و بهمن ماه مشخص شده است. اين كميته اعلام كرده است كه طبق ماده 41 قانون كار جمهورى اسلامى ايران، براى تعيين حداقل دستمزد كارگران، با حضور نمايندگان شوراى عالى كار كه يك شوراى سه جانبه متشكل از سه نماينده كارگران و سه نماينده كارفرمايان و سه نماينده دولت است، ‌بايد به دو مقوله اساسى سبد هزينه خانوار و اعلام نرخ تورم بانك مركزى توجه شود. در اين گزارش در مورد سبد هزينه خانوار آمده است: كميته دستمزد استان تهران در خصوص ميانگين سبد هزينه خانوار ماهيانه براى يك خانواده چهار نفره طبق تحقيقات و بررسى هاى كارشناسانه مبلغ 469 هزار تومان برآورد كرده است كه يك خانواده ايرانى قادر به ادامه زندگى باشد. در ادامه اين گزارش ذكر شده است: بر اساس اعلام بانك مركزى نرخ تورم نيز 8/18 درصد تا آذرماه سال جارى بوده است و علاوه بر آن بايد اين موضوع كه 8/14 درصد معوقه باقى مانده از دوران جنگ تحميلى كه با توافق نمايندگان شوراى عالى كار در سال 1382 مصوب شد كه طى چهار سال علاوه بر افزايش مزد به كارگران پرداخت شود، نيز مدنظر قرار بگيرد. از سويى ديگر 8/3 درصد تورم معوقه سال 1385 نيز بايد در تعيين نرخ دستمزد كارگران مورد توجه قرار گيرد. همچنين در اين گزارش خط فقر 600 هزار و سبد هزينه 469 هزار تومان عنوان شده است. در پايان اين گزارش اظهار اميدوارى شده است كه مصوبه شوراى عالى كار دستمزد براى سال آينده نزديك به واقعيت‌ها بوده و رضايت مندى نيروى كار را به دنبال خود داشته باشد
توسط آسمان دیلی نیوز .

No comments: