12.2.08

سعید حبیبی عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت عصر امروز(سه شنبه) از زندان اوین آزاد شد.

سعید حبیبی عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت عصر امروز(سه شنبه) از زندان اوین آزاد شد.
سعید حبیبی در 11 آذرماه گذشته و در جریان بازداشت های گسترده فعالان دانشجویی طیف چپ در مقابل محل کار خود بازداشت شده و به مدت 72 روز در زندان اوین به سر برد.
پیش از این برای سعید حبیبی وثیقه سنگینی معادل 150 میلیون تومان تعیین شده بود. سعید حبیبی 60 روز در زندان انفرادی بسر برده است
در مدت بازداشت سعید حبیبی به دلیل عدم تماس تلفنی وی با خانواده، نگرانی های فراوانی در خصوص وضعیت سلامت وی منتشر گردید

No comments: