12.12.07

پرونده سپیده پورآقایی فعال حقوق بشر، به شعبه 13 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی سادات ارسال شده است.پرونده سپیده پورآقایی فعال حقوق بشر، به شعبه 13 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی سادات ارسال شده است.
مادر سپیده پورآقایی ضمن اعلام این مطلب گفت: "روز دوشنبه با دخترم در زندان اوین ملاقات کردم، او همچنان در بازداشتگاه 209 و در اتاقهای عمومی نگهداری می شود".
وی همچنین شرایط روحی سپیده را نامناسب توصیف کرد و گفت" بعد از سپری کردن 95 روز زندان، از وضعیت بلاتکلیف خود ناراحت است و می خواهد که هرچه زودتر دادگاه به پرونده اش رسیدگی کند تا از بلاتکلیفی خارج شود."
سپیده پورآقایی که در روز 18 شهریورماه در منزلش در کرج بازداشت شد، از سوی دادگاه به "اقدام علیه امنیت ملی" متهم شده است. با این حال مشخص نیست زمان تشکیل جلسه دادگاه، تا چه مدت دیگر طول خواهد کشید.
مادر پورآقایی می گوید: " می بایست فرزندم تا تشکیل جلسه دادگاه به قید وثیقه آزاد می شد، اما مشخص نیست چه اراده ای او را همچنان در زندان نگه داشته است."
لازم به ذکر است، چند روز پس از بازداشت پورآقایی، سایت خبری بولتن نیوز وابسته به محافل امنیتی، وی را ازهمکاران هاله اسفندیاری در ایران دانست.
کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر

No comments: