10.12.07

بیانیه شماره 8 کمیته تلاش برای رهایی دانشجویان در بند


بیانیه شماره 8 کمیته تلاش برای رهایی دانشجویان در بند
تجمع خانواده های دانشجویان در بند در مقابل زندان اوین
امروز دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۸۶ خانواده های دانشجویان در بند از ساعات اولیه صبح بصورت جمعی به درب بالایی زندان اوین (درب سالن ملاقات) برای گرفتن حق ملاقات خود با فرزندانشان مراجعه کردند.
حاضرین در محل گزارش می دهند که مسئولین سالن ملاقات پس از مدتی وادار می گردند که فرم های ملاقات را به ایشان تسلیم نمایند اما پس از تسلیم فرم ها به ایشان اطلاع دادند که مسئولان بند امنیتی ۲۰۹ اجازه هیچگونه ملاقاتی به ایشان نداده اند. در این زمان اعتراضات خانواده ها بالا گرفته و مسئولان سالن ملاقات برای آرام نگاه داشتن این اعتراضات به ایشان قول می دهند که تمامی کوشش خود را برای ترتیب دادن ملاقات با فرزندانشان به کار ببرند. اما متذکر گشتند که تصمیم گیرنده ی نهایی فقط مسئولان بند ۲۰۹ و بازجویی است که مامور هر یک از بازداشتی ها می باشد.
پس از ناکامی در ملاقات با دانشجویان در بند خانواده ها اصرار داشتند که برای راحت تر بودن فرزندانشان در دوران بازداشت بتوانند مقادیری پول نقد را در زندان به دست ایشان برسانند که باز هم نخست با مخالفت مسئولان بند ۲۰۹ روبرو گشته اما با اصرار و پیگیری خانواده ها بالاخره مسئولان بند مجبور به پذیرفتن وجوه گشتند. لازم به تذکر است که در بند ۲۰۹ زندان اوین بغیر خوراک روزانه هر چیز دیگری از جمله سیگار و ... باید توسط زندانیان خریداری شود
.

No comments: