25.12.07

بیانیه ی متحصنین و اعتصاب کنندگان دانشگاه اصفهان


بیانیه ی متحصنین و اعتصاب کنندگان دانشگاه اصفهان
فریاد می زنیم که تا پای جان ایستاده ایم گویا سکوت و یا حتی گفتگو در مقابل مسئولین دیکتاتور منش و دانشجو ستیز راه به جایی نمی برد. آنان کمر به قلع وقمع دانشجویان برابری طلب و آزادیخواه بسته اند .
فراخواندن دانشجویان معترض به خاطر راهپیمایی و تجمع های مسالمت آمیز با خواست های روشن و شفاف به کمیته ی انضباطی نشان از دانشجوستیزی و برخوردهای فراقانونی آنان دارد. لذا تعدادی از دانشجویان به این روند غیرقانونی اعتراض دارند و تعدادی از آنان دست به اعتصاب غذا زده اند و تا خواست های به حق خود را نگیرند از تحصن و اعتصاب غذای خود دست برنمی دارند و این جمع برای گفتگو و پاسخگویی به مسئولین ، علیرضا داودی را به عنوان نماینده ی خود انتخاب نموده اند. خواسته های به حق متحصنین و دانشجویانی که اعتصاب غذا را آغاز نموده اند به قرار زیر است:
1. عذرخواهی رسمی و کتبی کمیته ی انضباطی به خاطر احضارهای بی رویه ی خود ، به دلیل شرکت دانشجویان به تجمعات اخیر دانشگاه اصفهان در صحن علنی دانشگاه.
2. برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشگاه اصفهان بدون قید و شرط و ما بر این عقیده ایم که تنها شرط لازم ، دانشجو بودن است. 3. برگزاری انتخابات انجمن اسلامی دانشجویان بدون دخالت مسئولین دانشگاه و بدون هیچ قید وشرطی.
4. تشکیل صنف نشریات دانشجویی دانشگاه (صندا) بدون قید و شرط.
5. لغو هرگونه حکم انضباطی به دلیل شرکت و یا ارتباط با تجمعلت اخیر دانشجویی.
6. عذرخواهی رسمی و کتبی مسئولین دانشگاه اصفهان به خاطر تماس های تلفنی غیرقانونی با خانواده های دانشجویان به خاطر
شرکت در تجمع.---------------------------------------------
صدور احکام کمیته انضباطی قبل از احضار
فرحناکیان از مسئولین کمیته به تعدادی از دانشجویان چنین گفت:احکام شما صادر شده ،شما باید برگه ی توضیحات را تکمیل نموده و فردا ساعت 10 صبح جهت دریافت احکام صادر شده ی خود مراجعه نمائید. تعدادی از دانشجویان پس از مطلع شدن از این عمل غیرقانونی کمیته ی انضباطی ( صدور حکم قبل از احضار دانشجو ) دست به تحصن در کمیته ی انضباطی زدند و تعدادی از آنان اعتصاب غذای خود را نیز آغاز کردند.پس از اعلام شروع تحصن و اعتصاب غذا، پیرمرادیان دبیر کمیته انضباطی در جمع دانشجویان حاضر شد وبه سوالات آنان اینگونه پاسخ داد:دانشجویان از وی در مورد دلایل تماس های غیر قانونی صورت گرفته با خانواده ی دانشجویان ومشکلاتی که متوجه برخی خانواده ها شده بود توضیح خواستند ؛ وی در پاسخ به این سوال نقطه نظرات خود را اینگونه بیان کرد:به شخصه معتقد بودم با توجه به اینکه قرار بود برخورد جدی صورت گیرد ،باید قبل از برخورد خانواده ها مطلع شوند وکاملا با این کار موافق بودم و اگر ثابت شود اشتباه کرده ام معذرت خواهم خواست.وی همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا هدف جز اینست که فشار بر خانواده منجر به وارد آمدن فشار خانواده بر دانشجویان خواهد شد که سبب دوری آنان از فعالیت شود،گفت:قبول می کنید بکنید،نمی کنید نکنید، نظر همان بود که گفتم، دقیقا عکس آنچه تصور می کنید. وی همچنین به سوالات دیگر پاسخ واضحی نداد، و در واکنش به غیر قانونی بودن تماسهای صورت گرفته با منزل افراد اظهار داشت: قانون منعی برای این کار ندارد.این در حالیست که دانشگاه تنها در یک حالت حق تماس با خانواده دانشجویان را دارد و آن زمانیست که 2 ترم متوالی مشروط شده ودر شرف اخراج باشد.پیرمرادیان همچنین در جواب این سوال که بر اساس کدام قانون به یکی دانشجویان از سوی کمیته انضباطی اعلام شده برگه توضیحات را تکمیل کرده و فردا ساعت 10 صبح جهت دریافت حکم از قبل صادر شده ی خود مراجعه کنید ،سکوت اختیار کرد. اسامی دانشجویانی که دست به اعتصاب غذا زده اند به قرار زیر است:
1. علیرضا داودی2. ارسلان صادقی3. علی اجاقی4. مازیار معصومی5. علی رهنما6. آرش انواری7. علی صالحی8. محسن سلگی9. مهدی پولادی10. پژمان عباسی

No comments: