25.12.07

تک صدایی در عصر جدید ؟!

تک صدایی در عصر جدید ؟!
بینا داراب زند
سه شنبه 25 دسامبر 2007, بوسيله ى
دیاکو
در سايت ببينيد : ارسال شده برای سلام دمکرات
برای شاد کردن هر آنکه شاد می شود:
خوب، گویا دستگاه های سرکوب خیال موش و گربه بازی دارند. آدرس موقت دستیابی کاربران داخل کشور را در عرض چند ساعت فیلتر کردند و هنوز SERVER ما هم نتوانسته است برای درخواست ما پاسخی مناسب پیدا کند. بچه های فنی سایت هم چون جوان اند و اهل بازی، هیجان زده می خواهند از این سوراخ به آن سوراخ دویده و گربه ی پیر را از نفس بیاندازند، اما واقعیت این است که باید فکری دیگر کرد.
یکسال و اندی را در پی تشویق جوانان به تفکر مستقل گذراندیم. البته فکر مستقل کار هر روزشان بود، اما ما هم سعی کردیم همراه ایشان مستقل بیاندیشیم و در پی یافتن راه حل های مناسب با شرایط واقعی مان همراه شان شویم. این فعالیت هم بی ثمر نبود، اینک می بینیم که جوانه هایی که در سراسر این دیار سر از خاک بیرون میآورند سعی دارند که بر قامت خود راست بیایستند و در مبارزه دائم با محیط زیست، تغییرات لازم برای تبدیل این صحرای غم گرفته را به گلستانی معطر از گل های گوناگون کنند. ما هم در کنار این رفقا رنگ و نفس دوباره یافتیم و ذهن پیرمان را با ایده های جوانی پر کردیم. اما پیران دیگری نیز بودند و هستند که با قامتی خمیده به حرکت مستقل این جوانان چون خار در چشم نگریسته و می نگرند و حسرت دورانی را می خورند که در این بیابان لم یزرع تنها ایستاده بودند و آفتاب را فقط برای خود می پنداشتند.
ما هم به دنبال یگانگی هستیم، اما نه یگانه بودن. ما به دنبال یگانه شدن این صحرا به گلستانی با گل های رنگارنگ و بیشمار، مملو از شور حیات و تنوع رنگ ها و در تقابل برای پر کردن تکه زمین های خالی و زدودن علف های هرزیم. و این چیزی است که صاحبان میرنده ی صحرا نمی پذیرند. و به خیالشان با سد کردن تک شعاعی از نور می توانند آفتاب درخشان سحرگاهی را خاموش کنند.
پس فعلاً تا زمان یافتن راه حلی نسبتاً دائمی کار را متوقف می کنیم و امیدواریم مراجعین خارج از کشور هم غیبت موقت ما را به بی تفاوتی به نیازهایشان تعبیر نکنند که ایشان را نیز گل هایی از همین صحرا می دانیم.
بینا داراب زند

No comments: